Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-217
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.08.2013
Gazeta Zyrtare: 32/2013