Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-149
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   28.08.2013
Gazeta Zyrtare: 31/2013