Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.D.D-19/2024-NJT
Institucioni Noter. Dukagjin Dinaj
Data e publikimit:   03.04.2024