Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Y.M-60/2024-NJT
Institucioni Noter. Ylli Mekaj
Data e publikimit:   03.04.2024