Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.U.M-20/24-NJT
Institucioni Noter. Usref Maznikar
Data e publikimit:   03.04.2024