Lloji i aktit: Aktvendime
Numri i aktit: GJTHPJ-D.IST-C.nr.421/17-AKV
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Istog
Data e publikimit:   29.03.2024