Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-181
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.07.2013
Gazeta Zyrtare: 27/2013