Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-NR.07/2024-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   21.03.2024