Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.RR-09/2024-NJT
Institucioni Noter. Halil Rrukiqi
Data e publikimit:   12.02.2024