Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.E.U-005/2024-NJT
Institucioni Noter. Ermira Uka - Gashi
Data e publikimit:   09.02.2024