Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-150
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   04.07.2013
Gazeta Zyrtare: 23/2013