Lloji i aktit: Vendime Përfundimtare
Numri i aktit: 03/119 Vendim Përfundimtar
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   26.03.2013
Gazeta Zyrtare: 7/2013