Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-193
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   31.05.2013
Gazeta Zyrtare: 20/2013