Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-145
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   15.05.2013
Gazeta Zyrtare: 15/2013