Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-176
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   10.05.2013
Gazeta Zyrtare: 14/2013