Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-164
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   03.05.2013
Gazeta Zyrtare: 12/2013