Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-189
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   02.05.2013
Gazeta Zyrtare: 11/2013