Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-160
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   12.03.2013
Gazeta Zyrtare: 6/2013