Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: QRK-08/2008
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   08.03.2008