Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHTI-14/2023-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   10.01.2024