Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: GJTH.PZ-CT - 16/23-NJT
Institucioni Gjykata Themelore e Prizrenit
Data e publikimit:   20.11.2023