Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.U.M-178/23-NJT
Institucioni Noter. Usref Maznikar
Data e publikimit:   20.11.2023