Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.V.B-28.2023-NJT
Institucioni Noter. Valbona Bytyqi
Data e publikimit:   20.11.2023