Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-MBPZHR-NR.15/2023-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   15.11.2023