Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MD-Nr.13/2023-UA
Institucioni Ministria e Drejtësisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   07.11.2023