Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-NR.14/2023-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   20.10.2023