Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 18/2012
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   04.10.2012