Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 22/2012 MPB
Institucioni Ministria e Punëve të Brendshme
I shfuqizuar
Data e publikimit:   02.07.2012