Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 07/2012 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   11.06.2012