Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 05/2012 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   08.06.2012