Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Sh.S.T-72-2023-NJT
Institucioni Noter. Sherife Seferi - Tahiri
Data e publikimit:   19.09.2023