Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.B-54/23-NJT
Institucioni Noter. Sefadin Blakaj
Data e publikimit:   18.09.2023