Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.B.I-220/2023-NJT
Institucioni Noter. Behar Idrizi
Skaduar
Data e publikimit:   18.09.2023