Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 03/2012 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   04.04.2012