Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 03/2012 MPB
Institucioni Ministria e Punëve të Brendshme
I shfuqizuar
Data e publikimit:   03.02.2012