Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 03/2011 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   22.12.2011