Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 02/2011 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   01.08.2011