Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 01B/169 MASHT
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   01.07.2011