Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-02/2011
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   04.04.2011