Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 17/2010
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   18.11.2010