Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-14/2010
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   15.09.2010