Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-03/ 2010
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   29.07.2010