Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 10/2010
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   29.07.2010