Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-6/2010
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   11.05.2010