Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 06/2009 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   29.04.2009