Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-02/2009
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   06.01.2009