Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-4/2008
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   13.03.2008