Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 10/2007 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   22.08.2007