Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-10/2007
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   06.04.2007