Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 05/07 MMPH
Institucioni Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
I shfuqizuar
Data e publikimit:   20.12.2006